Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije covid – 19

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča, da je bil dne 18. 3. 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 40/21, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19, na podlagi katerega bo nosilcem kmetijskih gospodarstev dodelila finančno nadomestilo.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so bili 30. 9. 2020 vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19, dodelila finančno nadomestilo, in sicer za:

  • sektor vina – vinarji: Agencija bo nosilcem kmetijskih gospodarstev na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala informativne odločbe. Upravičenci ne vlagajo zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila.
  • sektor grozdja za vino – vinogradniki: Agencija poziva nosilce kmetijskih gospodarstev, ki imajo z odkupovalcem grozdja sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja za proizvodnjo vina, da oddajo zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila.

Zahtevke za dodelitev finančnega nadomestila lahko nosilci kmetijskih gospodarstev pošljejo do 31. 3. 2021 priporočeno na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s kvalificiranim elektronskim podpisom s pripisom: »Izredni začasni ukrepi«.

Eden od pogojev za pridobitev nadomestila je tudi ta, da mora imeti upravičenec (vinar / vinogradnik) na dan uveljavitve odloka poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.

Agencija poziva upravičence, da morajo poravnati obveznosti do Finančne uprave Republike Slovenije najpozneje v ponedeljek 22. 3. 2021, v kolikor te presegajo višino 50 eur.

VEČ NA POVEZAVI

print