Gnojenje kmetijskih rastlin – Gnojenje, a ne na pamet!

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Gnojenje in prehrana rastlin sta v sodobnem kmetijstvu med najpomembnejšimi dejavniki uspešne pridelave. Z gnojenjem različne kmetijske rastline oskrbimo s hranili glede na njihove potrebe in založenost tal, kar opredelimo v na tej podlagi pripravljenih načrtih za gnojenje. Cilj strokovnega in ekonomsko upravičenega gnojenja bo dosežen, ko bomo kmetijskim rastlinam dali toliko hranil, kot jih potrebujejo in to takrat, ko so jih rastline sposobne sprejemati. Pri tem moramo biti pozorni tudi na tveganje izgube hranil v okolje in hkrati upoštevati morebitne omejitve rabe in prepovedi (npr. na vodovarstvenih območjih in omejitve v skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov).

Cene gnojil so trenutno zelo visoke, zato je toliko bolj pomembno poiskati optimalne rešitve za prehrano gojenih kmetijskih rastlin v ustreznem izkoriščanju zalog hranil v tleh, v izboljšanju reakcije tal (pH vrednost), v uporabi organskih gnojil, zagotavljanju in povečanju organske snovi v tleh s setvijo dosevkov, podsevkov, zelenem gnojenju in tudi v ustrezi izbiri dokupljenih mineralnih gnojilih.

Več na povezavi.

print