Gosenice v zelju in solatnicah

JernejAktualno, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu, Nujna obvestila

Ponovno opozarjamo, da opažamo na zelju prisotnost gosenic listnih sovk. Gosenice je potrebno zatirati preden se zavrtajo v glave. Kritično število je v povprečju ena gosenica na rastlino. Za varstvo pred gosenicami listnih sovk lahko v zelju uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: Affirm ,  Agree WG , Bulldock EC 25, Delfin  WG, Decis 100 EC, Karate zeon 5 CS, Karis 10 SC, Lepinox Plus, Mimic, Neemazal T/S ali  Steward.

Na zelju so prisotne tudi gosenice kapusovega molja. Za varstvo pred moljem lahko uporabite: Affirm,  Decis 100 EC, Fastac 100 EC, Lepinox plus,  Karate zeon 5 CS, Mimic, Neemazal T/S ali Steward .

V solati in endiviji povzročajo poškodbe gosenice južne plodovrtke in druge vrste sovk (listnih). Za varstvo pred gosenicami v solati lahko uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: Affirm,  Laser 240 SC (za varstvo pred južno plodovrtko), Lepinox Plus ali Steward (za varstvo pred južno plodovrtko). V endiviji lahko uporabite Lepinox Plus ali Steward (za varstvo pred južno plodovrtko).

Pripravila: Breda Vičar

Natisni