Informacija upravičencem o rokih iz odločb o pravici do sredstev pri ne-IAKS ukrepih PRP 2014–2020 in uveljavljanja višje sile v zvezi z obveznostmi PRP 2014–2020

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo informacijo upravičencem o rokih iz odločb o pravici do sredstev pri ne-IAKS ukrepih PRP 2014–2020 in uveljavljanja višje sile v zvezi z obveznostmi PRP 2014–2020, ki sta jo pripravila ARSKTRP in MKGP.

Natisni