Institucije, ki opravljajo javno službo zdravstvenega varstva rastlin opazujejo in napovedujejo pojav bolezni in škodljivcev

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja prebivalce Slovenije k lastni pridelavi in s tem povečanju samooskrbe. Pri sajenju in skrbi za pridelek je treba biti zelo pozoren tudi na rastlinske bolezni in škodljivce. V Sloveniji imamo sistem spremljanja nadzora pojava rastlinskih bolezni in škodljivcev izredno dobro razvit. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je koncesijo za opravljanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin podelila trem kmetijsko gozdarskim zavodom in dvema inštitutoma – KGZ Maribor, KGZ Novo mesto, KGZ Nova Gorica, Kmetijski inštitut Slovenije in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Celotna novica MKGP je dostopna na povezavi.

Pripravila: Metka Barbarič

Natisni