INVESTICIJSKA OLAJŠAVA V KMETIJSTVU ZA LETO 2020

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Kot že vrsto let doslej, tudi za leto 2020 velja, da je z investicijsko olajšavo možno znižati davčno osnovo iz dohodka OKOGD.

 Enako kot doslej velja:

  •  da je rok za oddajo vloge skupaj z dokazili (račun, kupoprodajna pogodba) 05.02.2021, da se upošteva že v informativnem izračunu dohodnino, lahko pa tudi z ugovorom na informativni izračun dohodnine
  •  vloga se odda osebno ali po e pošti na pristojni davčni Obrazec vloge je dostopen na vseh finančnih uradih lahko pa se ga natisne tudi s spletne strani Finančne uprave Republike Slovenije. Prilagam v prilogi.
  •  vlogo lahko odda katerikoli član kmečkega gospodinjstva, ki je imetnik dohodka iz OKOGD, porazdeli pa se v enakomernem deležu med vse te člane
  •  možnost nadaljnjega koriščenja investicijske olajšave je še naslednjih 5 let po vložitvi zahteve, v kolikor ta ni v celoti izkoriščena
  •  koriščenje za nazaj (npr. za račun iz leta 2019) ni mogoče
  •  investicijska olajšava je namenjena vlaganju v osnovna sredstva v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, ni je pa možno uveljavljati za nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb (za stavbi se štejeta tudi silos in kozolec), nakup motornih vozil (razen traktorjev in druge kmetijske in gozdarske mehanizacije) in vlaganje v neopredmetena dolgoročna sredstva (mlečne kvote, licence za uporabo računalniških programov, …).
  •  Olajšava se prizna v višini 40% vrednosti investicije (za DDV zavezance brez DDV, za ostale skupaj z DDV)
  •  Olajšava se ne prizna za znesek, ki je bi sofinanciran (zato se priloži odločba ali sklep o sofinanciranju)

Povezava do vloge na spletnem portalu FURS

Vloga investicijska olajšava v kmetijstvu

print