Izobraževanje Voluminozna krma na njivah

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Dne 4.10.2018 je Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Društvom za gospodarjenje na travinju Slovenije organiziral izobraževanje o voluminozni krmi na njivah. Dr. Stanko Kapun je predstavil pridelovanje voluminozne krme na njivah, dr. Stane Klemenčič je predstavil sodobno tehnologijo pridelovanja lucerne, dr. Jože Verbič je predstavil krmno vrednost lucerne za prežvekovalce in dr. Branko Kramberger je podal poudarke iz konference EGF (ki je potekala junija 2018 na Irskem). Po razpravi je sledil ogled poskusov s krmnimi dosevki na kmetiji v okolici Martjancev pod vodstvom dr. Stanka Kapuna ter ogled enoletnih in večletnih poskusov z lucerno na posestvu BŠ Rakičan pod vodstvom Janka Verbiča.

Natisni