Izteka se rok za oddajo zahtevkov za pridobitev finančne pomoči zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi COVID-19

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Rok za oddajo zahtevka “Nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19” se izteče danes, 15. 5. 2020.

Agencija poziva nosilce kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči za nadomestilo izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi COVID-19, da pravočasno oddajo zahtevek.

Upravičenci lahko zahtevke oddajo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom “izredni začasni ukrepi” ali elektronsko na e-naslov: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.

Več na povezavi do novice ARSKTRP.

Pripravil: Simon Seči

Natisni