Javne razprave o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike

JernejAktualno, Kmetijska politika v EU, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru javne razprave o predlogu Strateškega načrta do 15. 8. 2021 organiziralo več javnih posvetovanj po Sloveniji. V skladu s predlogom uredbe o Strateških načrtih, mora Slovenija svoj predlog Evropski komisiji predložiti v odobritev najkasneje do 1. 1. 2022.

Namen strateškega načrta je zagotoviti stabilen dohodkovni položaj kmetov, krepiti tržno naravnanost in konkurenčnost kmetijskega, gozdarskega in živilskega sektorja, krepitev položaja v prehranski verigi ter zagotavljanje pridelave varne in kakovostne hrane. Še večji poudarek kot doslej je dan prispevku kmetijstva k varovanju okolja, ohranjanju naravnih ekosistemov, prilagajanju na podnebne spremembe in blaženje njihovih posledic – še posebej v luči ciljev Strategije »Od vil do vilic« ter Strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030, ki izhajata iz Evropskega zelenega dogovora tj. načrta za prehod na podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo do leta 2050.

Tako slovensko kot tudi svetovno kmetijstvo se nahajata na prelomni točki. Znašli smo se pred izzivi, ki jih je izpostavila epidemija covida-19 – izzivi zagotavljanja odpornejšega in trajnostnega prehranskega sistema. Hkrati je epidemije pokazala tudi, da je za uspešnejše upravljanje s tveganji, ki jih prinašajo tovrstne krize, pomembno sodelovati in biti vpet v verige vrednosti.

Kmetijski sektor, ki se že sicer sooča s svojimi specifičnimi strukturnimi izzivi, mora zadostiti naraščajočim pričakovanjem potrošnikov, ki si želijo kakovostne in lokalno pridelane hrane po sprejemljivih cenah. Zadostiti mora pričakovanjem varstva okolja in družbe, ki upravičeno zahteva varovanje naravnih virov. Vsa ta pričakovanja so legitimna in upravičena, a pri tem ne smemo pozabiti, da razvoja kmetijske dejavnosti, tudi v smeri zagotavljanja »javnih dobrin« iz kmetijstva, ne bo, če si kmetijski pridelovalci, družine na kmetijah, s svojim delom ne bodo mogli zagotoviti dostojnega dohodka.

Sredstva za Slovenijo iz Večletnega finančnega okvira 2021–2027 znašajo 1,8 milijarde evrov iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ker je pri začetku izvajanja nove skupne kmetijske politike prišlo do zamika (ta se začne izvajati z letom 2023) se trenutno programsko obdobje 2014–2020 podaljšuje za dve dodatni leti, posledično pa se sredstva iz omenjene nove finančne perspektive za leti 2021 in 2022 preusmerijo v izvajanje trenutnega Programa razvoja podeželja 2014–2020 oziroma podaljšanje notifikacije za neposredna plačila I. stebra SKP. V okviru Strateškega načrta 2023–2027 ima Slovenija na voljo 1,2 milijardi evrov sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Z objavo predloga posameznih vsebin Strateškega načrta SKP 2023–2027 se začenja javna razprava, ki bo trajala do 15. 8. 2021. V okviru javne razprave bo ministrstvo organiziralo več javnih posvetovanj, na katere so vabljeni vsi zainteresirani.

Termini preostalih javnih posvetovanj:

16. 7. 2021: Postojna (Kulturni dom Postojna, Gregorčičev drevored 2a, 6230 Postojna)
19. 7. 2021: Moravske Toplice (Terme Vivat, Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice)
20. 7. 2021: Novo mesto (GRM Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto)
21. 7. 2021: Cerklje na Gorenjskem (Kulturni dom Ignacija Borštnika, Trg Davorina Jenka 12, 4207 Cerklje na Gorenjskem)
22. 7. 2021: Ljubljana (Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana)
27. 7. 2021: Pivola (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče)

Vabljeni k sodelovanju v javni razpravi o objavljenih vsebinah Strateškega načrta SKP 2023–2027, v okviru katere lahko podate pripombe in predloge na elektronsko naslov sn.mkgp@gov.si do 15. 8. 2021 ali preko spletnega obrazca.

Predlog Strateškega načrta SKP
Javna razprava o predlogu Strateškega načrta SKP
PRIJAVE NA DOGODEK

Posnetek Javnega posveta o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 z dne 14.7.2021

Pripravila: Metka Barbarič

print