Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 07.08.2020 v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 10 milijonov evrov, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Vložitev vloge poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 4. novembra 2020 do 24. ure.

Predmet podpore so naslednje naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanje okolja:

  • nakup in postavitev mrež proti toči,
  • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
  • ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
  • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba, in
  • nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek.

Več na povezavi.

POVEZAVA DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

Pripravil: Simon Seči

Natisni