Kako uveljavljati nove pravice glede kmečkih pokojnin

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico KGZS:

S 1. januarjem 2021 se bo pričel uporabljati Zakon o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju-ZPIZ-2H. Gre za zakon, ki izpolnjuje marsikatera pričakovanja in potrebe kmetov, za katere smo si na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) prizadevali vrsto let in rešuje kar dve težavi kmetov ob upokojitvi.

To je vštevanje dokupljenih kmečkih let v pokojninsko dobo brez dokupa ter priznanje širšega obsega pravic kmetom, ki so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja plačevali enako visoke prispevke kot združeni kmetje, katerim je bil priznan polni obseg pravic.

Podrobneje smo o novostih na tej spletni strani že pisali TUKAJ. V nadaljevanju predstavljamo način uveljavitve pravic, ki jih zakon prinaša kmetom.

V zvezi z dokupom kmečkih let posameznikova aktivnost ni potrebna, saj je zakon predvidel avtomatizem s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Drugače pa velja za uživalce pokojnine ali dela pokojnine, ki so bili zavarovanci iz 11. člena ZPIZ83 – t.i. drugi kmetje, ki so plačevali prispevke v enaki višini kot združeni kmetje za polni obseg pravic. Ti  bodo do višje pokojnine ali višjega dela pokojnine upravičeni (seveda ob hkratnem izpolnjevanju preostalih pogojev), če bodo vložili zahtevo na ZPIZ. In sicer od 1.1.2021, če bodo zahtevo vložili v šestih mesecih od začetka uporabe ZPIZ-2H (torej najkasneje do 30.6.2021), v nasprotnem primeru pa od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Postopek vložitve zahteve

Zahtevo je mogoče vložiti na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer z uporabo elektronskih storitev:

– eVloge za VSE brez uporabe digitalnega podpisa (šifra vloge 10321-8-1-J) ali

– Moj eZpiz za zavarovance in uživalce pravic.

V kolikor posameznik ni vešč uporabe elektronskih storitev, lahko zahtevo – obrazec najdete TUKAJ – posreduje tudi po pošti na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana ali jo odda v nabiralnik ob vhodu v prostore zavoda.

Načeloma je mogoče zahtevo oddati tudi na vložišču ZPIZ, vendar opozarjamo, da zaradi slabih epidemioloških razmer od 16. 10. 2020 dalje in do preklica, le ta vlog na vložišču ne sprejema.

Pripravil: Simon Seči

print