Kapusov molj

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Toplo in suho vreme zelo ugaja pojavu in večji škodljivosti ličink moljev.

Ličinke molja (goseničice zelenkaste barve) v zgodnjih razvojnih stadijih izgrizejo list s spodnje strani tako, da pustijo samo povrhnjico – v listih nastanejo t.i. okenca. Nekoliko večje gosenice izjedajo v liste luknjice. Kapusov molj ima ponavadi 3-4 rodove letno. Pri močnem napadu, to je takrat, ko najdemo povprečno več kot eno goseničico na rastlino je potrebno zatiranje. Zatiranje z insekticidi bo uspešno, če jih bomo uporabili preden se goseničice zarijejo v liste ali glave (pri zelju). Številčnost škodljivca lahko zmanjšamo, če vsako leto ostanke kapusnic globoko zaorjemo.
Za varstvo pred kapusovim moljem lahko uporabite naslednje insekticide: Affirm-1,5 kg/ha (v brokoliju, cvetači in zelju), Agree WG – 1 kg/ha (v kapusnicah), Coragen* – 0,125 l/ha (v brokoliju, cvetači, glavnatem ohrovtu in zelju), Decis 100 EC v odmerku 0,075 l/ha (v cvetači, brstičnem ohrovtu in zelju), Delfin WG v odmerku 0,5 kg/ha (v kapusnicah), Fastac 100 EC- 0,1 l/ha (v brstičnem in glavnatem ohrovtu, brokoliju in zelju), Karate zeon 5 CS-0,15 l/ha (v brstičnem ohrovtu, cvetači in zelju), Lepinox plus (v brokoliju, brstičnem ohrovtu, zelju, kitajskem kapusu), Mimic – 0,3-0,4 l/ha (v kapusnicah), Neemazal T/S – 3 l/ha (v brstičnem in glavnatem ohrovtu ter zelju), Steward – 85 g/ha (v brokoliju, brstičnem ohrovtu, cvetači in zelju).

*Coragena ne smejo uporabljati pridelovalci, ki imajo zemljišča na najožjih vodovarstvenih območjih (z državno uredbo) in pridelovalci vključeni v KOPOP, ki imajo njive na območju iz načrta upravljanja voda.

Pripravila: Breda Vičar

Natisni