Kapusova muha

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Opazovalno napovedovalna služba za SV Slovenijo že poroča o najdbah odloženih jajčec kapusove muhe.

Kapusovo muho prištevamo med najpomembnejše škodljivce kapusnic. Kapusova muha je podobna hišni muhi, v dolžino meri s krili vred 7-8 mm. Telo je temno sivo in ščetinasto. Samice so aktivne v toplem vremenu. V hladnem in deževnem vremenu se pritrdijo na spodnjo stran listov in čakajo na ugodne razmere. Škodo povzročajo ličinke žerke, ki objedajo korenine in delajo rove v korenih gostiteljskih rastlin. Žerke so belkaste, brez nog, velike 5-8 mm. Najbolj so za napad občutljive rastline v zgodnjih razvojnih stadijih. Ličinke najprej začnejo z objedanjem mladih stranskih korenin, po nekaj dneh se zavrtajo v glavno korenino. Pri močnejšem napadu rastline venejo, listi postanejo svinčeno sive do modre barve, zatem porumenijo in se posušijo. Pri redkvici in repi žerke naredijo površinske pa tudi globlje rove. Na poškodovane (objedene) dele rastlin se naselijo tudi različni povzročitelji gnilob korenin, ki še povečajo gospodarsko škodo.

Kapusova muha ima pri nas tri rodove letno. Prezimi kot buba v tleh. Muhe prvega rodu letajo v aprilu, ko se temperatura tal dvigne na 12 °C. Jajčeca odlagajo posamično ali v skupinah na koreninski vrat ali na tla v bližino koreninskega vratu gostiteljskih rastlin. Vrh odlaganja jajčec prvega rodu je običajno konec aprila in v prvi dekadi maja. Jajčeca so ovalna, bele barve, dolžine 1 mm. Ena muha lahko odloži 100-150 jajčec. Po 3-8 dneh se iz jajčec razvijejo ličinke.

Ukrepi varstva:

– zelo pomembno je spremljanje škodljivca,

-sajenje kapusnic izven obdobja masovnega odlaganja jajčec,

-prekrivanje gostiteljskih rastlin s prekrivkami (protiinsektne mreže ali agrokoprene)

-kolobar,

-zatiranje plevelov iz družine križnic,

-zaoravanje ostankov kapusnic po spravilu.

Kritično število predstavlja eno jajčece ali ličinka na rastlino. Za zatiranje drugih grizočih in sesajočih žuželk lahko v zelju in cvetači uporabite pripravek Karate Zeon 5 CS, ki mu je za boljšo učinkovitost priporočljivo dodati močilo. Če se na glavnatem zelju pojavijo listne uši, lahko za varstvo pred njimi uporabite Perfekthion, ki ima zelo dobro delovanje tudi proti kapusovi muhi.

Pripravila: Breda Vičar

print