Varstvo ozimnih žit

Alen BolkovičAktualno

Pozdravljeni. Ob toplem vremenu in dobri namočenosti tal je razvoj žit pospešen, pogoste padavine vplivajo ugodno tudi na razvoj povzročiteljev bolezni, zato priporočamo redno pregledovanje njiv. Na povezavi najdete smernice za varstvo rastlin.

Smernica in dovoljeni pripravki za varstvo vinske trte

Alen BolkovičAktualno

Pozdravljeni. Objavljamo smernice in dovoljene pripravke za varstvo vinske trte v letu 2022: Smernice za varstvo vinske trte. Registrirane fungicide za uporabo na vinski trti najdete na tej povezavi Registrirane insekticide za uporabo na vinski trti najdete na tej povezavi Registrirane herbicide za uporabo v pridelavi vinske trte najdete na tej povezavi  

VABILO NA STROKOVNO SREČANJE V SADJARSTVU

Alen BolkovičAktualno

Vabljeni na STROKOVNO SREČANJE V SADJARSTVU, ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, podukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.   Strokovno srečanje v sadjarstvu bo potekalo 25. maja 2022  na treh sadjarskih kmetijah:•    KMETIJA MEDVED (Žikarce 74, 2242 Zgornja Korena) •    KMETIJA LOVREC  »JAGODA VŠEČKA« (Gibina 25, 2255 Vitomarci) •    KMETIJA SLODNJAK (Bodkovci 47, 2256 Juršinci)  Avtobusni prevoz in malica sta BREZPLAČNA! Do strokovnega srečanja so upravičena tista … Read More

Razpisa za nadomestilo škode (požar, strela) ter za finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

Alen BolkovičAktualno

Spoštovani! Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da je v petek, 6. maja 2022, v Uradnem listu RS, objavilo dva javna razpisa, in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2022 za katerega je namenjenih do 15.000 evrov in Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, … Read More

Objavljen 6. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin

Alen BolkovičAktualno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022 objavilo 6. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je razpisalo 250.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v … Read More

Vabilo na predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2022

Alen BolkovičAktualno

Spoštovani. Obveščamo vas, da bodo predhodna usposabljanja za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v prehodnem obodbju za leto 2022 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) potekala dne 21.4.2022 in 3.5.2022, vsakič od 9:20 do 14.45 ure, v obliki spletnih usposabljanj preko aplikacije Webex. Vabilo, prijavnico ter program najdete na povezavi.