Javne razprave o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike

JernejAktualno, Kmetijska politika v EU, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru javne razprave o predlogu Strateškega načrta do 15. 8. 2021 organiziralo več javnih posvetovanj po Sloveniji. V skladu s predlogom uredbe o Strateških načrtih, mora Slovenija svoj predlog Evropski komisiji predložiti v odobritev najkasneje do 1. 1. 2022. Namen strateškega načrta je zagotoviti stabilen dohodkovni položaj kmetov, krepiti … Read More

Razpis za izbor Inovativnega mladega kmeta/kmetice

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico KGZS: Podaljšan je rok za prijave na razpis do 19. julija 2019. Izbor IMK organizirata Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM). Z namenom spodbujanja in širjenja inovativnosti, ki jih predstavijo mladi s kmetij, je izbor še posebej dobrodošla predstavitev, ki vzbuja veliko zanimanja med širšo javnostjo. Na izbor se lahko prijavite vsi, ki … Read More

Podnebje ustreza tujerodni ščitasti marmorirani smrdljivki

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico portala ARSO vreme: Tudi letos že lahko opazimo tujerodno ščitaste marmorirano smrdljivko, posebno vrsto vrtne stenice. V Sloveniji so jo prvič opazili na Goriškem leta 2017, k nam pa je pripotovala iz drugih delov Evrope, predvsem iz Italije. Izvira iz Azije, od koder se je razširila v druge dele sveta s prenosom rastlinskega materiala. V kratkem času ji … Read More

Objava 2. Javnega razpisa za Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021

Alen BolkovičAktualno

Spoštovani, NOVICA ARSKTRP: V petek, 2. 7. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije številka 105/2021 objavljen 2. Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021. Namen Javnega razpisa je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav.  Vlagatelji v okviru sklopa A Javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane … Read More

Objava 2. javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2021

Alen BolkovičAktualno

Spoštovani, NOVICA ARSKTRP: V petek, 2. 7. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije številka 105/21 objavljen drugi Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021. Namen ukrepa je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čemer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. Vlagatelji so lahko fizične in pravne osebe, … Read More