Predavanje Pridelava in pomen ekološke ter biodinamično pridelane hrane

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vabljeni na uvodni dogodek projekta Trajnostna prehrana na podeželju, ki bo potekal v četrtek, 11.7.2024, s pričetkom ob 18. uri v prostorih KGZS-MS. Kratki predstavitvi projekta bo sledilo predavanje Sonje Bertalanič z naslovom “Pridelava in pomen ekološke in biološko-dinamično pridelane hrane”, ki bo razdeljeno na tri sklope: – ekološko kmetijstvo in biodinamika– analiza stanja in o potencialih ekološkega kmetijstva v … Read More

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 31.05.2024 objavilo dva javna razpisa v skupni višini 6 milijonov evrov za naložbe v ureditev trajnih nasadov.

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Od tega je 3 milijone evrov namenjenih za naložbe kmetij in 3 milijone evrov za naložbe pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP02 za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2024. Vloge je mogoče vložiti od 24. junija 2024 do vključno 19. avgusta 2024 do 14. ure.  Namen intervencije IRP02 je … Read More

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 7. junija 2024, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa v skupni višini 15 milijonov evrov za naložbe v ureditev trajnih nasadov. Od tega 8 milijonov evrov za naložbe kmetij in 7 milijonov evrov za naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Namen intervencije IRP16 Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, je spodbujanje vlaganj v prilagajanje kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Predmet podpore so naslednje naložbe: postavitev oziroma obnova trajnega nasada, razen v primeru vrste rabe GERK 1211 – vinograd, pri kateri je upravičena le postavitev novega nasada; tehnološka posodobitev zasebnega namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja … Read More

Obvestilo o zatiranju ameriškega škržatka

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo prognostično obvestilo Agrometeorološkega portala RS MKGP: Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije že večinoma odcvetela, fenološka faza – BBCH 69 (konec cvetenja) – BBCH 73 (Jagode velikosti prosenih zrn; grozdiči se začenjajo povešati). Trenutno ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus Ball.) v vinogradih najdemo v stadiju ličinke L1 in L2 ter tudi prve ličinke L3 stadija. Sporočamo vam, da bo v naslednjih … Read More

Varstvo čebulnic

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

VARSTVO ČEBULE PRED ČEBULNO PLESNIJO Deževno in vlažno vreme je omogočilo idealne pogoje za pojav in širjenje čebulne plesni na čebuli. Bolezenska znamenja čebulne plesni se sprva pokažejo na sistemično okuženih rastlinah. Take rastline so majhne, kržljave, z bledozelenim zavitim listjem. Listi so obdani z vijolično prevleko. Le-ti se čez čas povesijo in začnejo odmirati. V primeru sekundarnih okužb se … Read More

1. Javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, natančneje za izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo 1. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, natančneje za izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih. Razpisanih je skoraj 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju odprave posledic po poplavah v letu 2023, izboljšanja lastnosti … Read More

Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam in varovanju virov v kmetijstvu

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Z veseljem vas obveščamo, da je v sklopu projekta EIP Konoplja, pri katerem smo sodelovali kot partner, pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšla elektronska in tiskana publikacija z naslovom: Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam in varovanju virov v kmetijstvu Publikacija je dostopna na https://press.um.si/ in na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/873 Pripravila: Sonja Bertalanič