Predstavitev novega Pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

V Sloveniji prične s 1.5.2024 veljati nov Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev. Nov pravilnik je bil objavljen 2.2.2024 v Uradnem listu RS št. 9/2024. Vabimo vas, da se v sredo, 17.4.2024 ob 20.00 uri udeležite predstavitve vsebine Pravilnika. Nov Pravilnik spreminja obstoječ način poročanja premikov prašičev, vodenja registra prašičev, poročanje staleža za potrebe ukrepa DŽ itd. Predstavitev bo preko … Read More

Vabilo na spletni seminar Kako se celovito obnašati in delovati kot ponudnik na trgu

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vabimo vas da spletni seminar “Kako se celovito obnašati in delovati kot ponudnik na trgu”, ki ga organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Spletni seminar  bo potekal v torek, 9. aprila 2024, s pričetkom ob 9.30 prek portala ZOOM. Udeležba na spletnem seminarju je brezplačna. Usposabljanje se izvaja v okviru programa dela javne službe kmetijskega svetovanja in je namenjeno nosilcem ter … Read More

Obrazci za odobritev izjeme od pravil ekološkega kmetovanja

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo obrazce za odobritev izjem od pravil ekološkega kmetovanja, ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva pošlje na Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano: Obrazec za nakup neekoloških živali, razen perutnine Obrazec za nakup neekološke perutnine Obrazec odstranitev rogov Obrazec za skrajšanje obdobja preusmeritve Obrazec za odobritev drugih izjem Pripravila: Sonja Bertalanič

Razpisa za finančno pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

V petek, 22. marca, sta bila v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa, in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024, in za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2024. Za prvi javni razpis je namenjenih do 25.000 evrov, za drugega … Read More

VABILO na predstavitev 30. JR podukrep 4.1 (zmanjšanje toplogrednih plinov), ter podukrepa 5.2 (naravne nesreče)

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vabimo vas na predstavitev 30. JR podukrep 4.1 (zmanjšanje toplogrednih plinov) ter podukrepa 5.2 (naravne nesreče). KDAJ: petek, 29.03.2024, ob 9:00 uri LOKACIJA: KGZS – ZAVOD MS, Štefana Kovača 40, 9000 M. Sobota (velika dvorana). PREDAVATELJ: SEČI Simon, specialist za razvoj podeželja. Vabilo Vljudno vabljeni! Pripravil: Simon Seči

Vabilo na demonstracijski prikaz 9.4.2024

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »DEMONSTRACIJSKA PRIDELAVA RŽI ZA DVAKRATNO SILIRANJE VOLUMINOZNE KRME ALI ENKRATNO SILIRANJE IN PRIDELAVA ZRNJA «, ki bo izvedeno v torek, 9.4.2024 s pričetkom ob 9. uri v predavalnici KGZS ZAVODA MURSKA SOBOTA. Upravičenci do udeležbe na projektu so: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v … Read More

Vabilo na demonstracijski prikaz 8.4.2024

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE«, ki bo izvedeno v ponedeljek, 8.4.2024 s pričetkom ob 9. uri v Gostilni Urška, plitvica 10A, 9253 Apače. Upravičenci do udeležbe na projektu so: fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane … Read More

Predstavitev 2. javnega razpisa za intervencijo IRP 24 Podpora za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete, ter za intervencijo IRP 30 Medgeneracijski prenos znanja

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vabimo Vas na predstavitev 2. javnega razpisa za intervencijo IRP 24 Podpora za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete, ter za intervencijo IRP 30 Medgeneracijski prenos znanja. Predstavitev obeh intervencij bo: v sredo, 20.03.2024 ob 09.00 uri v veliki predavalnici na sedežu KGZS – ZAVOD MS, Štefana Kovača 40, 9000 M. Sobota Vabilo Pripravil: Simon Seči