Javne razprave o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike

JernejAktualno, Kmetijska politika v EU, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru javne razprave o predlogu Strateškega načrta do 15. 8. 2021 organiziralo več javnih posvetovanj po Sloveniji. V skladu s predlogom uredbe o Strateških načrtih, mora Slovenija svoj predlog Evropski komisiji predložiti v odobritev najkasneje do 1. 1. 2022. Namen strateškega načrta je zagotoviti stabilen dohodkovni položaj kmetov, krepiti … Read More