15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnost

Alen BolkovičAktualno, KOPOP, Nasveti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 10.09.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. Oddaja vloge je možna do vključno 17. … Read More