Finančna pomoč v čebelarstvu

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Zaradi slabih vremenskih razmer, katerih posledica je zmanjšano medenje medovitih rastlin,  je vstopil v veljavo Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021, v okviru katerega so zagotovljena sredstva v višini 1.283.874 evrov. V Uradnem listu je bil 15. 10. 2021 objavljen Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021. Čebelarska zveza … Read More

13. Izbor za inovativnega mladega kmeta – kmetico

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Letos poteka že 13 izbor inovativni mladi kmet – kmetica. Organizator izbora je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine. V letošnjem letu je prijavljenih 11kandidatov. Kandidatka KGZ-Murska Sobota je Katarina Puhan Gjerkeš. Katarina prihaja iz Turistične kmetije Puhan na mirni lokaciji vpeta med vinogradi nad cerkvijo v vasi Bogojina. Prepoznavnost kmetije je predvsem po kulinariki, izdelki iz … Read More

Prikaz dobre kmetijske prakse varstva rastlin za zmanjševanje površinskega odtoka fitofarmacevtskih sredstev in prikaz varstva tal pred erozijo

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vabimo vas na prikaz dobre kmetijske prakse varstva rastlin za zmanjševanje površinskega odtoka fitofarmacevtskih sredstev in na prikaz varstva tal pred erozijo, ki bo v petek 15.10.2021 ob 11. uri v Gornjih Slavečih,  na njivi kmetije Zavec. Vabilo z opisom dostopa do lokacije Vljudno vabljeni! Pripravila: Zita Flisar Novak

Predstavitev 2. javnega razpisa za podukrep 6.4 »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti»

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vabimo vas na predstavitev 2. javnega razpisa podukrep 6.4 »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti«, ki bo v petek, 15.10.2021 ob 9.00 uri v veliki predavalnici na sedežu KGZS – ZAVOD Murska Sobota. Dogodek bo v zaprtem prostoru, udeležijo se ga lahko le zdrave osebe in za udeležbo predstavitve je potreben pogoj PCT. Namen podpore je podpreti … Read More

Agencija nadaljuje z izdajo odločb 7. razpisa za pomoč mladim kmetom za leto 2021

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico ARSKTRP:  Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021 je bil objavljen 29. 1. 2021, vloge so lahko vlagatelji oddali do 15. 6. 2021. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do 10,5 milijonov evrov.Na Agencijo je bilo skupno oddanih 232 vlog: za sklop A (zaposlitev upravičenca na kmetiji) je bilo … Read More

10 milijonov evrov za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico ARSKTRP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pretekli petek v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014–2020) za leto 2021. Za ta namen je razpisanih 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko … Read More

Vabilo na predstavitev 3. javnega razpisa za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Spoštovani. Vabimo vas na predstavitev 3. javnega razpisa za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.  Predstavitev bo potekala v torek, 28.09.2021, s pričetkom ob 13:00 uri preko aplikacije ZOOM, kot zoom webinar. Naprošamo Vas, da se na predstavitev predhodno registrirate (najpozneje do ponedeljka, 27.09.2021 do 15.00 ure), in sicer na naslednji povezavi: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_urZOgQz9THGnSrdMOyww_g Na vaš … Read More