Nadomestilo zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID – 19

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča, da je bil dne 18. 3. 2021 v Uradnem listu RS, številka 40/21, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021. Zahtevke za dodelitev finančnega nadomestila lahko vlagatelji vložijo do vključno … Read More

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije covid – 19

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča, da je bil dne 18. 3. 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 40/21, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19, na podlagi katerega bo nosilcem kmetijskih gospodarstev dodelila finančno nadomestilo. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki … Read More

NOVICA ARSKTRP: Zavezanci morajo poročila za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 oddati do 15. aprila

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Prejemniki sredstev za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) morajo poročila o izpolnjevanju obveznosti za leto 2020 oddati do 15. aprila 2021. Poročanje se bo tudi letos izvajalo izključno v elektronski obliki, in sicer preko aplikacije »Razvoj podeželja – poročila«. S spremembo Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter … Read More

NOVICA ARSKTRP: Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28 javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 milijona evrov. V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 je bilo do 31. 12. 2020 odobrenih 88,3 % ter izplačanih 70 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 775,1 milijona evrov. … Read More

Covid sprememba zakona 11.2.2021

Alen BolkovičAktualno, FFS, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

sporočamo, da je bil v Uradnem listu št. 15/2021 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je stopil v veljavo 4. februarja 2021. Ta v 24. členu podaljša veljavnost izkaznic o ravnanju s FFS in podaljša veljavnost potrdil o pregledu naprav za nanašanje FFS. Veljavnost tako izkaznic, kot potrdil o pravilnem delovanju naprav, se podaljša do … Read More