Gradivo za usposabljanje kmetov za ukrep Ekološko kmetovanje v 2017

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Gradivo za usposabljanje kmetov za ukrep Ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2017 – osnovno usposabljanje Gradivo za usposabljanje kmetov za ukrep Ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2017 – nadaljevalno usposabljanje   Pripravila: Metka Barbarič

Izbor in opis sort ozimnih žit za setev v letu 2017/18

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Na njivah, ki jih bomo jeseni posejali z ozimnimi žiti želimo pridelati čim več kakovostnega zrnja. Posebno to velja za pšenico, ker je cena pri odkupu odvisna od kakovosti. Tudi pri ostalih vrstah žit je pomembno, da je pridelek čim višji in kakovosten. Da bomo dosegli ta cilj pa je poleg naravnih danosti odvisno tudi dosledno izvajanje vseh priporočenih agrotehničnih … Read More

Porova zavrtalka

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Na poru opažamo prisotnost muh porove zavrtalke. Škodo pred porovo zavrtalko lahko omejite s pravočasnim pokrivanjem (pokrivanje pred ali v začetku naleta muh)  pora z agrokopreno ali protiinsektno mrežo. Tako preprečite dostop odraslih muh in odlaganje jajčec na rastline. Zaenkrat poškodb, ki jih povzroči samica ob dopolnilnem hranjenju (v obliki niza zaporednih belih pikic na listih pora; fotografija 1) še … Read More

Varstvo solatnic

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Obilne padavine so omogočile ugodne razmere za pojav gnilob koreninskega vratu na solatnicah. Gnilobe povzročajo običajno glive iz rodov Sclerotinia (bela gniloba) in Botrytis (siva plesen). Solatnice, ki so jih poškodovali polži, sovke in/ali drugi škodljivci so še bolj občutljive za pojav sive plesni. Za varstvo pred boleznimi koreninskega vratu so v solati registrirani pripravki: Rovral aquaflo (K- 14 dni), … Read More

Obvestilo pridelovalcem strniščne repe

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu, Nujna obvestila

Pridelovalce strniščne repe obveščamo, da na listih repe opažamo izjede in prisotnost gosenic belinov (predvsem repnega belina, katerega gosenica je zelene barve). Za varstvo strniščne repe pred gosenicami belinov ali listnih sovk lahko v primeru večjega napada  uporabite enega izmed  registriranih insekticidov: karate zeon (0,15 l/ha, karenca je 14 dni), decis (75 ml/ha, karenca je 30 dni) ali lepinox plus … Read More

Gosenice v zelju in solatnicah

JernejAktualno, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu, Nujna obvestila

Ponovno opozarjamo, da opažamo na zelju prisotnost gosenic listnih sovk. Gosenice je potrebno zatirati preden se zavrtajo v glave. Kritično število je v povprečju ena gosenica na rastlino. Za varstvo pred gosenicami listnih sovk lahko v zelju uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: Affirm ,  Agree WG , Bulldock EC 25, Delfin  WG, Decis 100 EC, Karate zeon 5 CS, Karis … Read More

Spravilo letošnje koruze po pozebi, suši in neurjih s točo

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Za pridelavo krme je pri nas v Sloveniji koruza še vedno na prvem mestu pri pridelavi energetsko bogate osnovne krme kot silaža in kot zrnje pri pridelavi energetsko bogate močne krme. Najboljša lastnost koruze je v tem, da v kratkem času vegetacije z njo pridelamo največ sušine in energije po hektarju. V primerjavi z drugimi travami, se pri koruzi ohranja … Read More

Pšenična trda ali smrdljiva snet (Tilletia tritici)

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Nevarna bolezen pšenice, ki se nam je v zadnjih letih pri nas ponovno začela pojavljati. Na odkupnih mestih take okužene pšenice ne sprejemajo, spoznajo pa jo po drugačni barvi in značilnem vonju po pokvarjenih ribah (trimethylamin (TMA)). In kaj naj potem kmetovalec naredi s tako okuženo pšenico? Eno je uničevanje (zakopati v zemljo) ali pa (kot navaja avstrijska literatura) uporaba … Read More