Posvet o biovarnosti v govejih čredah

JernejAktualno, Nasveti, Osemenjevalni center za bike in vzrejališče bikov

Pod pojmom biovarnost razumemo izvajanje različnih ukrepov in postopkov za preprečitev vnosa različnih patogenih mikrobov v čredo in njihovega širjenja znotraj črede. Uvedba biovarnostnih ukrepov terja spremembo in prilagoditev navad ter obnašanja ljudi, ki delajo z živalmi. Biovarnostni ukrepi so nujni tako pri kontroli bolezni kot tudi za uspešno eliminacijo bolezni. Kužna obolenja – še zlasti pa nekatere nalezljive virusne … Read More