Nadaljevalno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin

JernejNujna obvestila

Objavljamo termin nadaljevalnega usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin: – 3. maj 2022 ob 8.00 uri – spletno usposabljanje Na spletno usposabljanje je potrebna predhodna prijava preko zgornje povezave. Navodilo za prenos programa ZOOM in registracija vanj Pripravil: Sandi Plohl

Predstavitev ukrepov kmetijske politike za leto 2022

JernejNujna obvestila

Objavljamo povezavi za registracijo na predstavitev ukrepov kmetijske politike za leto 2022:  – 21. februar 2022 ob 14.00 – spletna predstavitev – 22. februar 2022 ob 9.00 – spletna predstavitev Vabilo Pripravila: Mirjana Lipaj in Uroš Fišinger

Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin v okviru ukrepa KOPOP

Alen BolkovičNujna obvestila

MKGP je na pobudo KGZS podaljšalo rok setve in pokritosti tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin v okviru ukrepa KOPOP Ker so nastale razmere vplivale na pridelovalno sezono nekaterih posevkov, zlasti koruze (tako za zrnje kot tudi za silažo), se je poleg zakasnele setve podaljšalo tudi obdobje spravila teh posevkov in s tem posledično tudi setev prezimnih posevkov. Zato se … Read More

Obvestilo – vstop v stavbo KGZS – ZAVOD MS in izpostave

JernejNujna obvestila

Objavljamo navodili za vstop v stavbo KGZS – ZAVOD MS in izpostave v zvezi preprečevanja širjenja covida, ki začnejo veljati s 15.9.2021.Naprošamo vas da navodila upoštevate ter se vam zahvaljujemo za razumevanje. Obvestilo – stavba KGZS – ZAVOD MS Obvestilo – izpostave JSKS Pripravila: Metka Barbarič

Seznam nosilcev KMG, ki zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva na delo UE, ne morejo pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu, Nujna obvestila

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 (Uradni list RS, št. 26/21) v 30. členu kot izjemno okoliščino določa tudi primer, ko upravičenec zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva na delo upravne enote, ne more pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG (ureditev GERK, sprememba nosilca KMG,…), ki so potrebne pred oddajo zbirne vloge. Več na povezavi

Sporočanje staleža prašičev za ukrep dobrobit živali v mesecu januarju 2021

JernejNujna obvestila

Dne 4.1.2021 smo s strani MKGP prejeli informacijo glede sporočanja staleža prašičev za ukrep DŽ v januarju 2021. Uredba DŽ za 2021 bo določala obdobje trajanja obveznosti pri operaciji DŽ–prašiči od 9. januarja 2021 do 31. decembra 2021. Temu je prilagojen tudi rok za sporočanje staleža prašičev za mesec januar. Podatke o staležu prašičev na dan 9. januar 2021 morajo … Read More