Mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali »ZADRAVČEVI – ERJAVČEVI DNEVI 2018«

JernejAktualno, Zadravčevierjavčevi dnevi

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je v hotelu Radin v Radencih, 8. in 9. novembra 2018, organiziral 27. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali »Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2018«. V letošnjem letu je bil poudarek na naslednjih področjih: • prehrana živali ter njen vpliv na okolje, gospodarnost reje, počutje živali in kakovost živalskih proizvodov, • kakovost … Read More