Kdo in kako lahko pridobi izredni temeljni dohodek

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico KGZS:

O tem kdo je upravičen do pomoči v obliki izrednega temeljnega dohodka, koliko znaša višina izredne pomoči in kaj mora narediti upravičenec za njen prejem, piše Urška Ahlin Ganziti s pravnega sektorja KGZS.

Upravičenci do pomoči v obliki izrednega temeljnega dohodka so osebe, ki so na dan uveljavitve zakona zavarovane kot kmetje (zavarovalne podlage 051, 052, 007+064/065), samozaposleni (zavarovalne podlage 005) ali družbeniki, delničarji gospodarske družbe, ustanovitelji zadruge ali zavoda in so hkrati poslovodne osebe (zavarovalne podlage 040).

Poleg tega so najmanj od 1.9.2020 do uveljavitve zakona registrirani za opravljanje dejavnosti ter hkrati dejavnosti zaradi posledice epidemije ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu pri čemer se kot nezmožnost opravljanja dejavnosti oziroma opravljanje dejavnosti v zmanjšanem obsegu šteje:

  • upravičencu bodo prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma
  • v primeru, da upravičenec ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, če se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019 oziroma
  • v primeru, da v letu 2019 upravičenec ni posloval, če se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020. 

Oseba, ki ne izpolni pogoja upada prihodkov, mora vrniti celotno pomoč. V tem kontekstu je pomoč potrebno razumeti kot brezobrestni kredit.

Do pomoči pa ne bo upravičen tisti, ki na dan vložitve vloge ne bo imel plačanih zapadlih obveznih dajatev in ne bo imeli izpolnjenih drugih denarnih nedavčnih obveznosti.

Več na povezavi KGZS.

Pripravil: Simon Seči

print