Kmečki zavarovanci za mesec marec, april in maj ne bodo prejeli položnic oziroma SMS sporočil

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

S Finančne uprave RS (FURS) so sporočili, da kmečki zavarovanci za mesec marec, april in maj ne bodo prejeli položnic (UPN naloga) oziroma sms obvestil na mobilni telefon, v kolikor izpolnjujejo pogoje za odlog prispevkov oziroma bodo vložili vlogo za oprostitev prispevkov za socialna zavarovanja. Naj spomnimo, da so do odloga prispevkov upravičeni vsi kmetje, ki so vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja te dejavnosti (kmečki zavarovanci) za polni zavarovalni čas, to je 40 ur na teden. Kot kmečki zavarovanci se v tem smislu štejejo tisti, ki so za polni zavarovalni čas zavarovani zgolj po eni izmed naslednjih zavarovalnih podlag: 051, 052 007+064, 007+065. Vsi našteti so upravičeni do odloga prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020 (torej prispevkov za mesec marec, april in maj). Odlog plačila prispevkov bo veljal avtomatično za vse kmečke zavarovance, ki nimajo dolga do države ali katerih dolg je na dan 28.2.2020 znašal manj kot 50,00 eur, v primeru preseganja navedene višine pa le, če so ga poravnali do 6.4.2020. Za odlog torej ni potrebno vložiti nikakršne vloge. Odložene prispevke bodo kmetje, ki ne bodo uveljavljali tudi oprostitve prispevkov (v tem primeru pa je potrebno vložiti vlogo) dolžni poravnati najkasneje do 31.3.2022.

Pripravil: Simon Seči

Natisni