Povezava za registracijo na dodatno spletno usposabljanje za ukrep KOPOP 2022 – 15.12.2022

Vabilo za dodatno usposabljanje za ukrep KOPOP 2022 – 15.12.2022

Posnetek rednega e-usposabljanja za ukrep KOPOP 2022

Kmetijski nasvet: Usposabljanje za ukrep KOPOP 2022; Metka Barbarič

Povezavi za registracijo na redno spletno usposabljanje za ukrep KOPOP 2022

Vabilo za redna usposabljanja za ukrep KOPOP 2022

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2022 – najava terminov celotne Slovenije

Javno naročilo 430-145/2021 : Usposabljanje ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v prehodnem obdobju, za leti 2021 in 2022

Posnetek rednega e-usposabljanja za ukrep KOPOP 2021

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014-2021 za leto 2021 – Dopolnitev terminov Pomurska regija

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014-2021 za leto 2021 – najava terminov celotne Slovenije

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko – okoljska – podnebna – plačila (Ukrep KOPOP) v letu 2021

Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP

Opis izvedbe rednega usposabljanja za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Povezavi za registracijo na redno spletno usposabljanje za ukrep KOPOP 2021

Vabilo za redna usposabljanja za ukrep KOPOP 2021

Vabilo na predhodno izobraževanje KOPOP 2021

Vabilo na predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila ( ukrep KOPOP) v letu 2021

Posnetek rednega e-usposabljanja za ukrep KOPOP 2020

Redno usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna-plačila (ukrep KOPOP) v letu 2020 – gradivo

Vabilo za redna usposabljanja za ukrep KOPOP 2020

Najava rednih usposabljanj za ukrep KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014–2020 za leto 2020

Najava rednih usposabljanj za ukrep KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014–2020 za leto 2019 – popravek datuma pri KGZ NM

Najava rednih usposabljanj za ukrep KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014–2020 za leto 2019

Redno usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna-plačila (ukrep KOPOP) v letu 2018 – gradivo

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014–2020 za leto 2018 – najava terminov celotna Slovenija

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014–2020 za leto 2018 – najava terminov MS

Vabilo na predhodno usposabljanje za potrebe vključitve v ukrep KOPOP (11.4.2018 in 3.5.2018) 

Navodila za vodenje predpisanih evidenc za ukrep KOPOP s primerom 2017

Evidence KOPOP 2017 pdf

Evidence KOPOP 2017 xls

Navodila za vodenje enotnih predpisanih evidenc za ukrep KOPOP in EK s primerom 2017

Evidence KOPOP in EK 2017 pdf

Evidence KOPOP in EK 2017 xls

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014–2020 za leto 2017 – najava terminov

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Sadjarstvo

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Prašičereja

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Konjereja

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Govedoreja

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Drobnica

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Čebelarstvo

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Vinogradništvo

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Travništvo

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 – Poljedelstvo

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 -Vrtnarstvo

Predstavitev Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP

Redno usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna-plačila (ukrep KOPOP) v letu 2017 – gradivo

Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2017

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2017

Dopis  MKGP – podaljšanje roka setve in pokritost tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin (za 2017)

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP RS za obdobje 2014-2020

KOPOP_Splosna-navodila-za-vodenje-evidenc

KOPOP_Evidenca-o-uporabi-gnojil-FFS-nacrt-pasnika-in-izjava-psatirja