Kmetijstvo je ena življenjsko najpomembnejših in najodgovornejših človekovih dejavnosti. Z obdelovanjem zemlje in z rejo domačih živali je povezana skrb za naše skupno okolje in kulturno krajino. Na kmetijah z intenzivno prirejo mleka in mesa (to velja tudi za pridelovalce poljščin) mora biti zato kemična analiza zemlje osnova pri načrtovanju gnojenja travne ruše na travinju in poljščin na njivskih površinah.

S kemično analizo zemlje lahko natančno določimo pH vrednost, založenost tal z organsko snovjo, s fosforjem, kalijem, kalcijem in drugimi mikroelementi (Mg, Fe, B), ki so v prehrani krmnih rastlin nujno potrebni. Šele iz kemičnih analiz tal je razvidno kaj tla potrebujejo.
Pri nas je postopek tak, da nam kmetje pošljejo vzorce zemlje v analizo (zaželeno je, da se predhodno posvetujejo s kmetijskim svetovalcem, ki jim razloži kateri parametri naj se analizirajo), mi jim nato naredimo kemijsko analizo prinesenega vzorca, na osnovi analize pa KSS naredi gnojilni načrt, kjer se upoštevajo vsi normativi gnojenja in izbere se najboljša kombinacija gnojil.
Gnojenje na pamet je namreč precej drago, saj na eni strani dodajamo tlom hranila, ki jih glede na založenost ne bi bilo potrebno, na drugi strani pa tal ne oskrbimo s tistimi hranili, ki jih primanjkuje. Viški se spirajo globlje v tla in onesnažujejo podtalnico.

 

Od pravilnega razmerja hranil v tleh je odvisna tudi kakovost krme. Poleg sveže in silirane krme živalim dodajamo še razne krmne mešanice in dodatke pripravljene doma ali v mešalnicah. Da bi se prepričali ali so v krmni mešanici hranilne sestavine v takšnem razmerju kot so predpisane (in označene na etiketi), je včasih potrebno analizirati tudi te. Pri analizah krme,silaž in krmnih mešanic je pomembna vsebnost beljakovin, maščob, vlaknine, škroba, sladkorjev, pepela in elementov ter mikroelementov (K, Ca, P, Mg, Na, Mn, Zn, Fe, Cu). Te analize nam služijo za spoznavanje hranilne vrednosti pri izračunu krmnih obrokov.

Postopek je približno enak kot pri analizah zemlje. Kmetje v analizo prinesejo silažo, seno ali krmno mešanico, izrazijo potrebo po določenih komponentah, ki jih v laboratoriju analiziramo, analizni izvid pa potem dobi v roke živinorejec prehrambenik, ki na njegovi osnovi optimizira oziroma sestavi obrok.

Po uvedbi novih zakonskih predpisov za mešalnice, smo edini laboratorij v Sloveniji, ki opravlja test homogenosti in navzkrižne kontaminacije mešalnih sistemov in sicer na principu dodanega markerja, barvila metilviolet.

Poleg tega laboratorij danes obvlada tudi ostala področja agrokemije: biokemijo tkiv, analizo krvi, sline, vina, vode, gnojevke, mineralno vitaminskih dodatkov in drugo.

Rolo TLA – KRMA

Analizne storitve niso edina dejavnost laboratorija. Pred leti smo v laboratoriju razvili lasten prodajni izdelek: Vinotest K+S. Izdelek je namenjen vinarjem za kontrolo vsebnosti prostega žvepla in skupne kisline v vinu. Na trgu se je uveljavil, saj je test enostaven in priročen.

Izdelek je v obliki kartonske škatle, sestavljata ga dve reagenčni steklenici, epruveta in navodilo za uporabo. V stekleni steklenici je reagent za določanje prostega žvepla (rok trajanja 6 mesecev), v plastični steklenički je reagent za določanje skupne kisline (rok trajanja 8 mesecev). Epruveta je steklena in ima izrisani dve merilni skali, eno za žveplo in drugo za kislino. Izdelek se da naročiti tudi po posameznih komponentah.

Letak Vinotest