Oddelek za kemijske analize in raziskave ima kot sestavni del Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja. Zanj sta značilna neodvisnost in nepristranskost rezultatov, s stalnim posodabljanjem kakovostne merilne opreme in izobraževanjem osebja pa zagotavljamo da so dobljeni rezultati hitri in točni.

Po področju delovanja je Oddelek za kemijske analize in raziskave razdeljen na dva dela:
– Laboratorij za analize mleka,
– Laboratorij za analize tal, krme in druge analize

KGZS – ZAVOD MS, Odd. za kemijske analize in raziskave je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-106 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Sklic na akreditacijo se nanaša na poročanje rezultatov za maščobe, beljakovine in laktozo (ISO 9622:2013).

V laboratoriju se opravljajo preskusi z uporabo referenčnega materiala in kalibracijskih standardov z zagotovljeno sledljivostjo. Interni nadzor zagotavljamo s sekundarnim referenčnim materialom, delovnimi standardi, kontrolnimi kartami…