VODJA ODDELKA         mag. Tatjana ČEH     +386 2 539 14 24   tatjana.ceh@kgzs-ms.si
VODJA KAKOVOSTI     Sabina VAJS              +386 2 539 14 26   sabina.vajs@kgzs-ms.si

TEHNIČNI IN DRUGI SODELAVCI
– Laboratorij za analize tal, krme in druge analize
Majda SLAVIČ                      +386 2 539 14 25        majda.slavic@kgzs-ms.si
Robert RADOSAVLJEVIČ
Blanka BALEK

– Laboratorij za analize mleka
Klementina BALIGAČ        +386 2 539 14 41        mleko.ms@kgzs-ms.si
Tatjana LAŠIČ
Fotografije