Mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali »ZADRAVČEVI – ERJAVČEVI DNEVI 2018«

JernejAktualno, Zadravčevierjavčevi dnevi

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je v hotelu Radin v Radencih, 8. in 9. novembra 2018, organiziral 27. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali »Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2018«.
V letošnjem letu je bil poudarek na naslednjih področjih:

• prehrana živali ter njen vpliv na okolje, gospodarnost reje, počutje živali in kakovost živalskih proizvodov,
• kakovost krme,
• selekcijski napredek v živinoreji in z njim povezane potrebe po prilagajanju kakovosti krme in krmnih obrokov,
• druge vsebine s področja živinoreje.

Predstavljenih je bilo 27 referatov in 2 posterja. Vsi predstavljeni prispevki so zavedeni v mednarodnih podatkovnih bazah Agris in sistema Google Scholar.

Raziskovalne dosežke želimo čim bolj približati širši strokovni javnosti in praksi.
Mednarodnega simpozija se je udeležilo čez 150 prijavljenih udeležencev. V KGZS – Zavod MS skupaj z domačimi in tujimi strokovnjaki iščemo rešitve in priložnosti, kako potenciale, ki jih imamo najbolje izkoristiti v smislu razvojnih usmeritev ter konkurenčnih prednosti. Na posvetovanju sodelujejo strokovnjaki iz Avstrije, Češke, Hrvaške in Makedonije.
Želimo si, da bi se poleg stroke posvetovanja udeleževalo tudi čim več kmetov, ki se ukvarjajo z živinorejo. Na tem posvetu lahko pridobijo od domače in tuje stroke veliko koristnih informacij za lastno kmetovanje.

Organizacijski odbor

print