Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju, in sicer v višini 15 milijonov evrov.

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Namen podpore v okviru 1. javnega razpisa za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. S tem sledimo cilju, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina.

Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo:

– 10 milijonov evrov namenjenih za nosilce dopolnilnih dejavnosti (sklop A) ter

– 5 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B).

Oddaja vloge je možna do vključno 21. oktobra 2020, do 23:59 ure. Več na povezavi ARSKTRP.

Pripravil: Simon Seči

Natisni