Možnosti prodaje zelišč in izdelkov iz zelišč na kmetiji

JernejAktualno, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vedno več kmetij se v zadnjem času odloča za pridelovanje zelišč na svojih kmetijah. Pri tem pa naletijo pa na težave, ko hočejo pridelek prodati, saj je pri nas malo podjetij, ki bi odkupovala zelišča od kmetov. Zato so kmetije prisiljene zelišča posušiti, predelati in prodati doma.
Medtem, ko se pridelava in priprava pridelkov za prodajo, kot na primer čiščenje, luščenje, sortiranje ipd., torej postopki, ki še ne pomenijo predelave pridelka štejejo kot osnovna kmetijska dejavnost se predelava uvršča med dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji določa možnosti in podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti. Tako uredba daje naslednje možnosti predelave zelišč na kmetiji v naslednjih skupinah in vrstah dopolnilnih dejavnostih:

Opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih   pridelkov
– Predelava zelišč (SKD 10.830, SKD 10.840, SKD 10.390): Kmetija mora imeti v uporabi en ha primerljivih površin,  od tega 0,02 ha zelišč in ni potrebno zagotavljati 50 % količin lastnih surovin v izdelku. Surovine se lahko kupijo tudi na lokalnem trgu.  Izdelujejo se lahko čaji,  kozmetični izdelki in drugi izdelki v obliki alkoholnih izvlečkov,  krem,  mazil in drugo.  Surovine so pridelane ali nabrane na lokalnem trgu.
– Proizvodnja eteričnih olj (SKD20.530), ki so namenjena za zunanjo uporabo

Opravljanje dopolnilne dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji
– Predelava zelišč in dišavnic na tradicionalni način (SKD 10.830, SKD 10.840, SKD 10.890). Pri izdelavi se smejo poleg zelišč in dišavnic se smejo uporabljati samo rastlinska olja, maščobe,  žganje,  čebelji vosek in smola.  Lahko se uporabljajo surovine, pridelane ali nabrane na lokalnem trgu,
–  Izdelava mila na tradicionalni način (SKD 20.410, SKD 20.420). Pri izdelavi se smejo uporabljati samo rastlinska olja, maščobe, dišavnice,  eterična olja, mleko,  pepel, čebelji vosek in smola, ki so pridelani na lokalnem trgu ter lug.

Opravljanje dopolnilne dejavnosti svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo
– Svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov in uporabnikom eteričnih olj (SKD 85.590); Svetuje se lahko uporabnikom eteričnih olj, ki uporabljajo eterična olja iz dopolnilne dejavnosti Proizvodnja eteričnih olj. Za opravljanje te dopolnilne dejavnosti je potrebna ustrezna izobrazba.

Seveda je potrebno pred začetkom opravljanja dopolnilne dejavnosti primerno urediti prostore za opravljanje dejavnosti in pridobiti dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti. Če se bo nosilec dopolnilne dejavnosti ukvarjal z živilstvom bo potrebno registrirati živilski obrat (Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Ur. list RS, št. 96/2014). Če se bo nosilec ukvarjal z proizvodnjo kozmetike bo potrebna priglasitev dejavnosti na Uradu RS za kemikalije (podrobne informacije na povezavi http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/kozmeticni_proizvodi/ ).

Jožica Kapun Maršik, univ.dipl.inž.agr.
Specialistka za zeliščarstvo,
KGZS-Zavod Murska Sobota

Natisni