Multiplier event: THE DIGITAL TRANSFORMATION IN THE SMART FARMING INDUSTRY: A FUTURE ORIENTED ACTION PLAN

JernejMednarodni projekti

V četrtek, 12.12.2019 je KGZMS v partnersko-projektnem sodelovanju z ITC, pod okriljem DIH AGRIFOOD organiziral celodnevni dogodek, t.i. Multiplier event THE DIGITAL TRANSFORMATION IN THE SMART FARMING INDUSTRY: A FUTURE ORIENTED ACTION PLAN, katerega namen je bil predstavitev prvih rezultatov mednarodnega projekta ERASMUS+ Spodbujanje pristopa digitalnih inovacijskih vozlišč za povečanje potenciala sodobnega kmetovanja. Predstavljeni so bili rezultati 1, 2 in 3 dela projekta. Pri predstavitvi so sodelovali tudi člani in spodbujevalci DIH AGRIFOOD oz. t.i. posredniki za inovacije.


Na dogodku so bili prisotni vsi pomembni akterji v Sloveniji, ki delujejo na področju digitalizacije kmetijskega sektorja, od Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, univerz, raziskovalnih organizacij, organizacij za podporo podjetjem, do malih in srednjih podjetij ter nenazadnje tudi kmetje.

Predstavitve so zajemale:


• prezentacijo trenutnega stanje kmetijskega sektorja na področju digitalizacije,
• prezenetacije dobrih praks na področju pametnega kmetijstva,
• predstavitev digitalnega vozlišča za inovacije za kmetijstvo in pridelavo hrane v povezavi z dejavnostmi posrednikov inovacij (t.i. innovation brokers)
• identifikacijo najboljših praks s pomočjo ponudnikov rešitev (t.i. solution providers) in razprava o digitalni pripravljenosti in inovacijah v kmetijski industriji.


Dogodek je s predstavitvijo trenutnega stanja na področju digitalizacije kmetijstva v Sloveniji ter o tem kaj nas čaka v prihodnosti otvoril Damjan Jerič iz KGZ MS. Sledila je predstavitev Denisa Topolnika iz podjetja ITC, ki je predstavil kmetijsko politiko, skupaj s trendi in stališči Evropske perspektive. Daniel Copot, prav tako iz podjetja ITC, je nadaljeval s predstavijo podjetja DIH AGRIFOOD in predstavitvijo podobnih pobud na to temo v Evropi, vključno s storitvami ki jih nudijo digitalna središča za inovacije in za posrednike digitalnih inovacij v Evropskem prostoru. Zaključil je s predstavitvijo vpliva na digitalno preobrazbo kmetijstva skozi oči podjetja DIH AGRIFOOD. Zadnje tri prezentacije so bile namenjene ponudnikom rešitev, kjer so prikazali svoje najboljše prakse, praktične rešitve ter načine kako kmetom pomagajo digitalno preoblikovati in nadgraditi obstoječe storitve in proizvodnje. Prvo predstavitev na to temo je opravilo eno največjih kmetijskih podjetij v Sloveniji – Panvita. Predstavili so nam svojo posodobljeno in digitalizirano strategijo o preoblikovanju proizvodnje, ki je povečala donos in prihranila vire. Drugo predstavitev je opravil Sergej Kranjc iz podjetja Termodron. Njihovo podjetje je razvilo rešitev za natančen pregled kmetijskih zemljišč z uporabo dronov, najsodobnejših tehnologij in algoritmov. Predstavili so nam perspektivo spreminjanja načinov dela na poljih s pomočjo dronov ter rezultate, ki so jih že dosegli pri kmetih v Sloveniji. Nina Spruk iz podjetja Uscom, ki je ponudnik celovitih rešitev predvsem na področju digitalizacije v kmetijstvu in upravljanja voznega parka ter mobilnih delavcev, nam je predstavila rešitev Sledat Fullfarm. Sledat Fullfarm je informacijska rešitev v oblaku, namenjena podpori in upravljanju vseh ključnih informacij o kmetijskih delih, tako v pisarni kot na terenu. Informacijska rešitev je sestavljena iz spletne aplikacije, ki je namenjena vnašanju in vzdrževanju različnih zapisov ter mobilne aplikacije, ki je namenjena pridobivanju podatkov neposredno na terenu. S pomočjo digitalizacije proizvodnega procesa pomaga rešitev Sledat Fullfarm malim kmetom prihraniti vire.


Po predstavitvenem delu so sledile interaktivne delavnice na temo digitalne pripravljenosti in digitalnih inovacij v kmetijski panogi. Potekala je tudi razprava o izzivih in priložnostih digitalizacije v Sloveniji. Rezultati delavnice nam bodo služili kot dobra podlaga pri nadaljnjem razvoju in dobrih rezultatih projekta.


Zapis pripravila: Sonja Bertalanič

Vabilo

Prezentacija PANVITA

Presentation Smart Farming Innovation Brokers: fostering the digital innovation hubs approach to increase modern farming potential

Predstavitev Uporaba dronov v kmetijstvu za zmanjšanje porabe ffs, gnojil in okoljskih vplivov

Predstavitev Sledat

Natisni