Na dveh javnih razpisih 4,9 milijona evrov za naložbe v oživitev gospodarstva po epidemiji covida-19

Alen BolkovičAktualno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 25. 2. 2022, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v skupni višini 4,9 milijona evrov za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov. Vložitev vloge za oba javna razpisa poteka od 21. marca 2022 do vključno 25. maja 2022, do 14. ure.

Za 26. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva je namenjenih 2,4 milijona evrov ter za 9. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu pa 2,5 milijona evrov.

26. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022-Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

 1. a) povečanje učinkovite rabe energije in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva:
 • ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov: hlevi za rejo plemenskih svinj in tekačev, hlevi za rejo perutnine, objekti za skladiščenje in sušenje krme, objekti za sušenje hmelja ter objekti za sušenje kmetijskih proizvodov,
 • naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
 • nakup energetsko varčnejše opreme: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke, steklenjaki in plastenjaki,
 • naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije
 1. b) ureditev mikrobioplinarn do 50 kW nazivne moči;
 2. c) novogradnja kompostarn za kompostiranje rastlinskih ostankov oziroma rastlinskih ostankov in živinskih gnojil brez uporabe neorganskih materialov;

č) nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu.

9. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu

Naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu so predvsem naložbe v pridobivanje energije kot na primer toplotne energije iz biomase in v uporabo stranskih proizvodov.

Stranski proizvod je odpadek, ki se ga lahko z izjavo lastnika odpadka o spremembi statusa vključi opredeli kot stranski proizvod in se ga vključi v nadaljnjo predelavo. Lastnik odpadka ga lahko z izjavo o spremembi statusa odpadka. Na primer sirotko, ki je stranski proizvod proizvodnje mleka se lahko predela v albuminsko skuto ali v beljakovinsko goščo, ki je uporabna tudi kot dodatek krmi za živali.

Podpirajo se naložbe v:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
 • ureditev skladiščnih kapacitet,
 • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
 • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

 

Več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2022-02-28-na-dveh-javnih-razpisih-49-milijona-evrov-za-nalozbe-v-ozivitev-gospodarstva-po-epidemiji-covida-19/

Pripravil: Simon Seči

Natisni