Na dveh javnih razpisih več kot 13 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 13.015.046 evrov. Od tega je 9.015.046 evrov namenjenih za naložbe v ureditev hlevov, skladišč za krmo ter objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme, 4.000.000 evrov pa za kolektivne naložbe v ureditev zbirnih centrov ter nakup pripadajoče opreme za namen prve prodaje rastlinskih pridelkov.
Vložitev vloge poteka od 23. novembra 2020 do vključno 27. januarja 2021 do 23.59. ure.

Več na povezavi do novice MKGP.

Pripravil: Simon Seči

print