Nadomestilo zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID – 19

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča, da je bil dne 18. 3. 2021 v Uradnem listu RS, številka 40/21, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021. Zahtevke za dodelitev finančnega nadomestila lahko vlagatelji vložijo do vključno 5. 4. 2021.

Agencija poziva nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so imeli najpozneje na dan 1. 9. 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021, da vložijo zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila.

Zahtevke za dodelitev finančnega nadomestila lahko vlagatelji vložijo do vključno 5. aprila 2021, s pripisom: »Izpad dohodka – DDK«:

  • na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana,
  • ali v elektronski obliki po elektronski pošti na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si v obliki elektronskega dokumenta podpisanega s kvalificiranim elektronskim podpisom.

VEČ NA POVEZAVI

print