Nasvet – travinje

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Kmetije, ki so v prejšnjem tednu pokosile posevke mnogocvetne ljuljke oziroma mešanice inkarnatke in mnogocvetne ljuljke, so sicer pridelali mogoče do 15 % manjši pridelek zelinja na ha, vendar so pridelali izredno kvalitetno voluminozno krmo. Namreč narava ni skoparila z visokimi temperaturami zraka, zato so kmetje dosegli primerno suho snov v zelinju, primerno za siliranje. Namreč koncentracija sladkorjev v zelinju pomembno vpliva na delovanje mlečno kislinskih bakterij v zelinju ter s tem na tvorbo mlečne kisline, ki je nujno potrebna za zakisanje zelinja.

Kmetom svetujemo, ki so se odločili še tudi za drugo košnjo, da takoj dognojijo rušo s 150 do 200 kg KAN-a na ha.

ali pa

Kmetije, ki imajo na zalogi NPK 3×15 je tudi primerna kombinacija za dognojevanje, in sicer ga potrosimo 350 do 400 kg/ha.

Ob radodarnosti narave s padavinami lahko pričakujemo ponovno košnjo med 15. in 20. 5. Torej genetski potencial mnogocvetne ljuljke je potrebno izkoristiti in na kmetijah z prirejo mleka je nujno, da si kmetje pridelajo voluminozno krmo z visoko hranilno vrednostjo. Nato sledi setev koruze ali rastlin iz rodu sirkov (sudanske trave).

Kmetije, ki niso uspeli opraviti prve košnje, pa jim svetujemo, da to opravijo čim prej. Namreč predvsem mnogocvetna ljuljka bo hitro prehajala razvojne faze rasti in bo prešla v generativno razvojno fazo. V generativni razvojni fazi pa se hranilna vrednost zelo poslabša, lahko pride tudi do poleganja posevka in pričetek gnitja ob tleh. Lahko nastanejo tudi problemi z mikotoksini.

O setvi koruze in rastlin iz rodu sirkov pa v naslednjem nasvetu.

Vodja oddelka JSKS
Specialist za travništvo in
pridelovanje krme

Dr. Stanko Kapun

print