Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo pravočasno naročeni na UE bodo v zamudnem roku za vložitev zbirne vloge brez znižanja plačil!

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP:

Nosilci kmetijskih gospodarstev ki zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva na delo UE ne morejo pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG, ki so potrebne za vložitev zbirne vloge, bo priznana izjemna okoliščina in ne bodo imeli znižanja plačil, čeprav bodo vložili zbirno vlogo v zamudnem roku. Nosilci, ki se bodo prijavili na urejanje podatkov v RKG na UE do 4.5. 2021, če vlagajo zahtevke za drobnico oziroma do 5.5.2021 za ostale zahtevke, bo UE uvrstila na sezam, ki ga bo RKG posredoval ARSKTRP in bo osnova za obravnavo “COVID-19 izjemne okoliščine”. V teh primerih nosilcem ni treba ničesar sporočati na ARSKTRP.

Pripravil: dr. Stanko Kapun

print