NOVICA ARSKTRP: Finančno nadomestilo zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju govedoreje zaradi posledic COVID-19

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) obvešča, da je bil 27. 5. 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 85/21, objavljen Odlok o finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021.

Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:

  • je redil moško govedo, ki je kadarkoli v obdobju od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021 doseglo starost vsaj šestnajst mesecev in ne več kot trideset mesecev ter ga je pred tem imel v reji več kot šest mesecev,
  • je redil žensko govedo, ki je 1. 10. 2020 doseglo starost vsaj dvajset mesecev, in ga je najpozneje do 31. 3. 2021 imel v reji več kot šest mesecev ter ni telilo do 30. 4. 2021,
  • in izpolnjuje ostale pogoje navedene v odloku.

AKTRP na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izda informativne odločbe najpozneje v 30 dneh od uveljavitve odloka.

Več informacij o finančni pomoči najdete na tej spletni povezavi

Natisni