NOVICA MKGP: Finančna pomoč rejcem prašičev

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo novico MKGP:

Za pridobitev finančne pomoči je potrebno izpolnjevati določene pogoje, podpisane zahtevke pa vložiti do 24. novembra 2020 na AKTRP. Ne spreglejte kratkega roka!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letošnjem letu, ki je bil včeraj sprejet na seji vlade. Sektor prašičjega mesa je namreč zaradi epidemije covid-19 utrpel padec dohodka v drugi polovici letošnjega leta, kar je posledica negativnih sprememb na trgu (predvsem izostanka prodaje dražjih kosov prašičjega mesa oziroma mesa nasploh, zmanjšane kapacitete gostinskih obratov v poletnih mesecih, zaprtja javnih zavodov v jesenskih mesecih ter posledično zmanjšanja nakupa mesa). Izpad dohodka v sektorju se predvsem izkazuje z nižanjem neto dodane vrednosti (NDV) pri reji prašičev.

Za pridobitev finančne pomoči mora upravičenec izpolnjevati pogoje, da je vpisan v evidenco imetnikov rejnih živali v letošnjem letu, kjer so tudi njegovi podatki o staležu prašičev na dan 1. februar 2020 in kjer preračun števila živali na glave velike živine (GVŽ) izkazuje na ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev, oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev. Na dan oddaje zahtevka mora biti njegovo kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev, upravičenec ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju ter ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti oziroma drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov. Tem pogojem po analizi ustreza 598 kmetijskih gospodarstev, ki imajo skupaj 22.798,34 upravičenih GVŽ prašičev pitancev in plemenskih prašičev.

Več na povezavi.

Pripravil: Simon Seči

print