NOVICA: Na prvem javnem razpisu za mlade kmete v novem programskem obdobju več kot 12 milijonov evrov

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

V Uradnem listu RS je bil dne 18.08.2023 objavljen Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023, v skupni vrednosti več kot 12 milijonov evrov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti s ciljem izboljšanja starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

  • na 1. sklop lahko vložijo vlogo samostojni podjetniki posamezniki, enoosebne gospodarske družbe in upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
  • Na 2. sklop lahko vložijo vlogo fizične osebe, ki izkazujejo ustrezne delovne izkušnje ali upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in niso vložili vloge na 1. sklop.

Skupni znesek podpore se določa na podlagi izpolnjevanja upravičenosti do posameznih delnih pavšalov, in sicer na 1. sklopu od 40.000 do 57.600 evrov, in na 2. sklopu od 18.600 do 31.920 eurov.

Pogoji za dodelitev sredstev:

  • Upravičenec je kmet, samostojni podjetnik posameznik in družbenik enoosebne gospodarske družbe, ki je na dan vložitve vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let,
  • ima najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in
  • je v zadnjih petih letih postal lastnik kmetijskega gospodarstva.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. avgusta 2023 do vključno 21. septembra 2023, do 14. ure.

Povezava do JR: Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023

Javni razpis za Medgeneracijski prenos znanja bo objavljen ta petek, 25.08.2023.

Pripravil: Simon Seči

print