Novinarska konferenca in predstavitev projekta Gorička krajina

JernejAktualno, Dogodki in projekti

Vabljeni na novinarsko konferenco projekta Gorička krajina s predstavitvijo doslej izvedenih projektnih aktivnosti v projektu Gorička krajina. Novinarska konferenca bo 13.9.2019 ob 10.00 na gradu Grad.

V projektu, v katerem sodelujeta tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – zavod Murska Sobota in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, so aktivnosti posvečene izboljšanju stanja ohranjenosti treh travniških habitatnih tipov, treh travniških vrst metuljev, dveh vrst ptic, dveh vrst hroščev ter trem vrstam netopirjev. Več o projektu. Na novinarski konferenci bodo predstavniki projektnih partnerjev predstavili rezultate doslej izvedenih aktivnosti ter predstavili načrtovane aktivnosti v prihodnje. Novinarski konferenci bo sledil ogled izvedenih ukrepov na terenu.

Natisni