Objava 2. Javnega razpisa za Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021

Alen BolkovičAktualno

Spoštovani,

NOVICA ARSKTRP:

V petek, 2. 7. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije številka 105/2021 objavljen 2. Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021.

Namen Javnega razpisa je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav. 

Vlagatelji v okviru sklopa A Javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Vlagatelji v okviru sklopa B Javnega razpisa so registrirana čebelarska društva, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev in imajo pogoj, da bo tehtnica z vremensko postajo povezana v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja še najmanj pet let po izplačilu sredstev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 250.000 evrov od tega 114.000 evrov za sklop A in 136.000 evrov za sklop B.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi Javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2021.

Več na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-sredstev-na-podlagi-2-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-cebelarske-opreme-v-letu-2021/

Lep pozdrav

Natisni