OBJAVA DVEH JAVNIH RAZPISOV S PODROČJA ČEBELARSTVA

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

V petek, 25. 3. 2022 sta bila v Uradnem listu 43/22 objavljena dva javna razpisa: “Javni razpis za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022” in “Javni razpis za ukrep sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022”.

Cilja ukrepa Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje sta, da se spodbudi čebelarje k zdravljenju varoze z zdravili, ki so primerna za uporabo v ekološkem čebelarstvu in da se čebelarje spodbuja k vključitvi v ekološki način čebelarjenja. Sofinanciranje nakupa zdravil je omogočeno vsem čebelarjem in ne le ekološkim čebelarjem. Višina nepovratnih sredstev za izvajanje javnega razpisa v programskem letu 2022 znaša do 27.000 evrov. Več informacij je dostopnih na spodnji povezavi.

Vlogo na oba javna razpisa je možno oddati do vključno 15. 6. 2022, do 23.59 ure.

VEČ NA POVEZAVI: https://www.gov.si/novice/2022-03-28-objava-dveh-javnih-razpisov-s-podrocja-cebelarstva/

Pripravil: Simon Seči

Natisni