Objava razpisov za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu ter ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

Alen BolkovičAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bosta v današnjem Uradnem listu objavljena dva javna razpisa, in sicer za: Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021 za katerega je namenjenih do 15.000 evrov in Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021, za katerega je namenjenih do 100.000 evrov.

Javna razpisa sta namenjena finančni pomoči za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnih razpisov v Uradnem listu, traja pa vse do zaprtja javnih razpisov, ki bo objavljeno na spletnem mestu MKGP.

POVEZAVA DO Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-i-financna-pomoc-za-nadomestilo-skode-zaradi-pozara-ali-strele-na-kmetijskem-gospodarstvu-v-letu-2021/

POVEZAVA DO Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2021: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodjavnega-razpis-za-ukrep-ii-financna-pomoc-ob-smrti-invalidnosti-ali-nezmoznost-za-delo-v-letu-2021-aj-javna-objava/

 

Natisni