Objavljena sta dva nova javna razpisa!

Alen BolkovičAktualno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 11. 2., v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 v skupni višini 7 milijonov evrov za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov. 3 milijone evrov je namenjenih za 25. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva ter 4 milijone evrov za 8. javni razpis za podukrep 4.2. 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri.

  • javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022
  • javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri

Oba javna razpisa sta odziv na epidemijo covida-19 in se financirata iz dodatnih evropskih sredstev, namenjenih odpornemu, trajnostnemu in digitalnemu okrevanju gospodarstva, zato je stopnja prispevka Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja (ESKRP) 100%.

VEČ NA POVEZAVI: https://www.gov.si/novice/2022-02-14-na-dveh-javnih-razpisih-7-milijonov-za-nalozbe-v-ozivitev-gospodarstva-po-epidemiji-covida-19/

Pripravil: Simon Seči

print