Obvestilo

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) je na svoji spletni strani, pod zavihkom javni razpisi 2020 (https://www.park-goricko.org/go/1203/Javni-razpisi-2020), v okviru projekta Gorička krajina* objavil javni poziv za zasaditev in dosaditev travniških visokodebelnih sadovnjakov (različne sorte jablan). Upravičenci lahko prejmejo najmanj 5 sadik/10 arov in največ 30 sadik/60 arov v eni katastrski občini. En upravičenec lahko prejeme največ 60 sadik v dveh ali več katastrskih občinah.  Zainteresirani po pošti ali na sedežu JZ KPG, Grad 191, 9264 Grad, oddajo izpolnjen prijavni obrazec, ki je objavljen v javnem pozivu. Prijave sprejemamo do 30.10.2020.

*Projekt Gorička krajina sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

print