Obvestilo o vabilu na tečaj za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Tečaj za voznike in oskrbnike pri prevozu živih živali bodo izvajali kot pooblaščeni izvajalec UVHVVR – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi v letu 2021 (skladno z Uredbo Sveta (ES) 1/2005 o zaščiti živali pri prevozu (odločba UVHVVR št. U3440-187/2019/3)).

Načrtovani termini usposabljanja za pomlad 2021:

– 3. februar 2021 – ON LINE- 24. februar 2021

– 19. marec 2021

– 21.maj 2021

Komu je usposabljanje namenjeno?

Vsem voznikom in oskrbnikom pri prevozu domačih kopitarjev ali domačega goveda, ovc, koz, prašičev ali piščancev v komercialni namen (prevoz lastnih živali ali živali tretjih oseb). Usposabljanje je primerno tudi za oskrbnike živali zbirnih centrov.

Več preberite v prilogah:

Pripravil: Mag. Aleš Horvat

print