Obvestilo o varstvu kobulnic pred zelenino muho

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Objavljamo prognostično obvestilo Agrometeorološkega portala MKGP:

Na listih zelene smo opazili poškodbe, ki ji povzročajo žerke zelenine muhe. Omenjena vrta napada ob zeleni še luštrek, peteršilj, pastinak, korenje, ostale kobulnice. Priporočamo, da posevke čim prej pokrijete z kopreno (npr. vrteks ali podobni) in s tem preprečite prilet in odlaganje škodljivca ali pa sproti odstranjujete napadene liste.

Na zeliščih za svežo uporabo (z izjemo drobnjaka) na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje nekaterih sesajočih in grizočih žuželk ter listnih zavrtalk (listnih minerjev) registriran Neem – Azal , v odmerku 3,0 L/ha in porabi 500 do 800 L vode na ha (30 mL/100 m2 in 5 do 8 L vode/100 m2).

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO, PREDPISANE RAZDALJE OD VODA 1. IN 2. REDA, VODITI EVIDENCE O UPORABI FFS, HRANITI RAČUNE.

Natisni