Obvestilo o varstvu vinske trte

JernejAktualno, Nasveti, Nasveti v kmetijstvu in gozdarstvu

Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 69 – 71 (konec cvetenja – nastavek plodiča: mladi plodiči začenjajo nabrekati, preostali cvetovi odpadajo).

Za naslednje škropljenje proti peronospori vinske trte priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: Ampexio (0,5 kg/ha) ali Cabrio top (2 kg/ha) ali Cymbal (0,25 kg/ha) ali Emendo F (1,5 kg/ha) ali Enervin (2,5 kg/ha) ali Equation pro (0,4 kg/ha) ali Folpan Gold (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2,5 kg/ha) ali Forum star (1,6 kg/ha) ali Fytosave (2 L/ha, za delno zmanjševanje okužb) ali Magma triple WG (3 kg/ha) ali Mikal Flash (4 kg/ha) ali Mikal Premium F (3 kg/ha) ali Momentum F (4 kg/ha) ali Momentum trio (3kg/ha) ali Orondis (0,32 L/ha) ali Orvego (0,8 L/ha) ali Pergado D (1,4 L/ha) ali Pergado F (3,0 kg/ha) Pergado SC (0,6 L/ha) ali Profiler (3 kg/ha) ali Reboot (0,4 kg/ha) ali Revus (0,6 l/ha) ali Sanvino (0,75 kg/ha) ali Sfinga Extra WDG (1,5 kg/ha) ali Tanos 50 WG (0,4 kg/ha) ali Twingo (3 kg/ha) ali Valis F (2 kg/ha) ali Zorvec Zelavin (0,32 L/ha).

Priporočamo, da presledki med škropljenji ne bodo daljši kot 8-10 dni.

Uporabiti je mogoče tudi pripravka LBG-01F34 ali Soriale LX v odmerku 4 L/ha (če se uporabljata samostojno) ali 3 L/ha (v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet) ali Foshield (1-2 L/ha) ali Delan pro v odmerku 3 L/ha.

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: Daimyo F (2,5 L/ha) ali Mildicut (3,0 L/ha) ali Videryo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha).

Pripravkom Cymbal, Equation pro, Profiler, Pergado SC in Revus priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

Vremenske razmere za pojav oidija vinske trte so trenutno ugodne, zato za preprečitev okužb s to boleznijo priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Collis SC (0,4 l/ha) ali Custodia (0,35 L/ha) ali Difcor 250 EC (0,12 L/ha) ali Domark 100 EC (0,3 L/ha) ali Dynali (0,65 l/ha) ali Folicur EW 250 (0,4 L/ha) ali Fytosave (2 L/ha) ali Karathane Gold 350 EC (0,6 l/ha) ali Karbicure (5 kg/ha) ali Kusabi 300 SC (0,25 L/ha) ali Luna experience (0,375 l/ha) ali Luna max (1 l/ha) ali Mavita (0,2 l/ha) ali Misha 20 EW (0,23 l/ha) ali Mystic 250 EC (0,4 l/ha) ali Nativo 75 WG (0,16 kg/ha) ali Orius 25 EW (0,4 l/ha) ali Prosper SC 200 (1 L/ha) ali Revyona (2 L/ha) ali Score 250 EC (0,2 L/ha) ali Sercadis (0,15 L/ha) ali Spirox D (0,5 l/ha) ali Talendo extra (0,13-0,3 l/ha) ali Tebusha 25% EW (0,4 L/ha) ali Topas 100 EC (0,3 l/ha) ali Topaze (0,3 l/ha) ali Unicorn DF (2,2 kg/ha) ali Vivando (0,16 l/ha).

Sredstvom za zatiranje oidija lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: Azumo WG (4-8 kg/ha) ali Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Microthiol Disperss ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC (4 L/ha) ali Pol-Sulphur 80 WG, WP (4 kg/ha) ali Pol-Sulphur 800 SC (4,0 L/ha) ali Symbiotica fito – tekoče žveplo (4,0 L/ha) ali Symbiotica fito – granulirano žveplo (4,0 kg/ha) ali Vertipin (5-7,5 L/ha) ali Cosinus (8 kg/ha) oziroma Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF (3,6 -8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

Trenutno v vinogradih najdemo ličinke prvega (L1), drugega (L2) in tretjega (L3) stadija ameriškega škržatka – prenašalca zlate trsne rumenice.

V PRIMERU POJAVA NEURIJ IN TOČE IMAJO PRI ZAŠČITI VINSKE TRTE PREDNOST PRIPRAVKI, KI VSEBUJEJO A.S. FOLPET: (Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan Gold, Mikal flash in podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 15.06.2022 07:08
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MATKO Boštjan
Pripravil: Boštjan Matko
Seznam registriranih FFS
Natisni